Επαναλειτουργία Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
16.06.2021

Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ επανέρχεται από 16 Ιουνίου 2021 και τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιουνίου 2021, σε πλήρη λειτουργία και παρέχει όλες τις υπηρεσίες της λαμβάνοντας όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

·         Ωράριο: Κατόπιν απόφασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης το ωράριο λειτουργίας για το κοινό είναι Δευτέρα - Παρασκευή 8.00πμ-16.00μμ.

·         Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, μελέτη στα αναγνωστήρια,  παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κλπ) θα γίνεται μόνο με ραντεβού.  

·         Ειδικά για τη χρήση του αναγνωστηρίου προτείνονται συγκεκριμένα 2ωρα (π.χ. 09.00-11.00, 11.15-13.15, 13.30-15.30). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του αναγνωστηρίου εντός της Βιβλιοθήκης είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των χρηστών.

·         Η χρήση της μάσκας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας, τόσο για το κοινό που επισκέπτεται την βιβλιοθήκη για οποιαδήποτε υπηρεσία όσο και για το προσωπικό, είναι υποχρεωτικές.

·         Οι ανελκυστήρες θα χρησιμοποιούνται μόνο από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους ή πάσχοντες (ΒΦΣ).

·         Τα βιβλία θα τα ανασύρουν από τα βιβλιοστάσια αποκλειστικά οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης. Επειδή πολλά βιβλιοστάσια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα αναγνωστήρια θα πρέπει οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδο τους στη Βιβλιοθήκη να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται κάθε επαφή με τα βιβλιοστάσια.

·         Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να διαβάζουν και δικά τους βιβλία.

·         Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες.

·         Η Βιβλιοθήκη θα σας ενημερώνει για οποιαδήποτε διαφοροποίηση προκύψει σε σχέση με τη λειτουργία της με σκοπό να λαμβάνει πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας  .