Προβλήματα πρόσβασης σε περιοδικά του HEAL-Link

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
05.04.2017

Σας ενημερώνουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν διαπιστωθεί προβλήματα πρόσβασης σε περιοδικά των οίκων Ovid, Sage και Cambridge University Press που μας παρέχονται μέσω του HEAL-Link. Έχει γίνει σχετική αναφορά στον HEAL-Link και περιμένουμε την επίλυση των προβλημάτων.