• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CAB Abstracts Full Text

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

31.08.2023

Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και άλλων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ την περίοδο 2015-2023

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών (ηλεκτρονικών και άλλων) της Βιβλιοθήκης – Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής...

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από τα συνολικά 53