Δανεισμός - Διαδανεισμός

Δανεισμός

Πολιτική Δανεισμού

Δικαίωμα Δανεισμού έχουν τα μέλη ΔΕΠ και οι υποψήφιοι Διδάκτορες. Ημερήσιος δανεισμός εκτός Βιβλιοθήκης για όλους με παρακράτηση ταυτότητας

Άλλες Υπηρεσίες

Διαδανεισμός βιβλίων μέσω του Δικτύου Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών