Αποκατάσταση δυσλειτουργίας κατάθεσης εργασιών μετά από σύνδεση στην Πέργαμο

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα αδυναμίας κατάθεσης εργασιών μετά από σύνδεση στην Πέργαμο μέσω της υπηρεσίας CAS έχει διορθωθεί και, επομένως, η χρήση της Περγάμου όσον αφορά στη συγκεκριμένη λειτουργία έχει αποκατασταθεί.