Εφορευτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκης

Πρόεδρος

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης. Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής

Μέλη

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχάλαγα. Τμήμα Θεολογίας
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  • Θεόδωρος Πανταζής. Υπεύθυνος Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής