Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ - Παρουσίαση σε εκδήλωση της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής (21-3-2007)

Παρουσιάζονται οι Βιβλιογραφικές Βάσεις (Databases) που παρέχονται μέσω του ΕΚΠΑ και του HEAL LINK και είναι του αμέσου ενδιαφέροντος των χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής. Δίνεται σε μορφή PDF το περιεχόμενο εκδήλωσης που έγινε στις 21.3.2007 από την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής. Περιγράφονται τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά και οι Ψηφιακές Συλλογές που παρέχονται μέσω του ΕΚΠΑ και του HEAL LINK.