Διαδανεισμός

Υπηρεσία Διαδανεισμού 

 

Μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής μπορούν να ζητήσουν διαδανεισμό από όλες τις Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο  Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και από οργανωμένες Βιβλιοθήκες και Οργανισμούς του εσωτερικού που θα κρίνονται κατά περίπτωση.

Οι χρήστες της Υπηρεσίας συμπληρώνουν υποχρεωτικά την αίτηση διαδανεισμού την οποία αποστέλλουν είτε ηλεκτρονικά στο email είτε την υποβάλλουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση που η αποστολή και παράδοση του υλικού γίνεται με ταχυμεταφορική η υποβολή του αιτήματος γίνεται υποχρεωτικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης όπου υποβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επικοινωνία

Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής: thvourou(at)uoa.gr

Υπεύθυνοι Διαδανεισμού: Βούρου Θεοδώρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7275781

 

Χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Οι χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - οι οποίες συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών - για να δανεισθούν υλικό της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής, πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης στην οποία είναι μέλη.