Προσωπικό

Πανταζής Θεόδωρος Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275782, email: thpantaz(at)uoa.gr

  • Χαλεπλής Χρήστος, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275728, email: hhalepl(at)uoa.gr
  • Ζερβού, Δέσποινα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275822, email: dzervou(at)uoa.gr
  • Σερπάνου Κωνσταντίνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275781, email: kserpan(at)uoa.gr
  • Βούρου Θεοδώρα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275781, email: thvourou(at)uoa.gr
  • Κλέντος Αναστάσιος, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275825, email: aklentos(at)uoa.gr
  • Κωστάκη Γεωργία, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλ. 2107275750, email: gkostaki(at)uoa.gr