Ιστορικό

  Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής χρονολογείται από την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής που μαζί με την Νομική, την Ιατρική και τη Φιλοσοφική αποτέλεσαν τον πυρήνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που ιδρύθηκε το 1837

Συλλογή

  Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει τους παρακάτω τομείς: Θεολογία, Θρησκειολογία, Εκκλησιαστικη Ιστορία, Ιστορία Ελλάδος, Ιεραποστολική, Ποιμαντική, Κατηχητική, Κανονικό Δίκαιο, Φιλοσοφία, Δογματική, Χριστιανική Κοινωνιολογία, Παλαιογραφία, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Χριστιανική Αρχαιολογία, Ιστορία Ορθοδόξου Εκκλησίας, Παγκόσμια Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Χριστιανική Ζωγραφική, Χριστιανική Αρχιτεκτονική, Αγιολογία, Υμνολογία, Βυζαντινή Μουσική, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Λειτουργική, Ρητορική, Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική, Ηθική καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα άλλων επιστημονικών κλάδων που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας.

  Αξίζει να αναφερθεί ότι η Βιβλιοθήκη διαθέτει Συλλογή Παλαιών και Σπάνιων Βιβλίων και Εκδόσεων μέρος του οποίου έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Στο σπάνιο και πολύτιμο αυτό υλικό περιλαμβάνονται χειρόγραφα, βιβλία και σπάνιες εκδόσεις από το 16ο αιώνα έως και το 19ο αιώνα. Το υλικό καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Θεολογικής Σχολής ( Βυζαντινή Μουσική, Λειτουργική, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Δογματική κ.α.) και πρόκειται για εκδόσεις Λειψίας, Βιέννης, Κωνσταντινούπολης, Παρισίων, Λονδίνου, Βενετίας κ.α.

  Στη Βιβλιοθήκη φιλοξενούνται Δωρεές Υλικού από τους αποχωρήσαντες Καθηγητές της Σχολής όπως επίσης και άλλων Επιστημόνων, Ερευνητών και Ιερωμένων που παραχώρησαν τις προσωπικές τους συλλογές στη Βιβλιοθήκη μας. Ο αριθμός των τεκμηρίων που αποτελούν το τμήμα των Δωρεών υπερβαίνουν τα 25.000 αντίτυπα.

  Ένα μικρό κομμάτι της Συλλογής μας αποτελείται από τεκμήρια στα Σλαβικά (Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

  Τους χρήστες της Βιβλιοθήκης αποτελούν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και τα μέλη ΔΕΠ της Θεολογικής Σχολής όπως επίσης και ερευνητές και επιστήμονες που θέλουν να μελετήσουν την Ορθόδοξη Χριστιανική Βιβλιογραφία και μπορούν να αναζητήσουν το υλικό στη Βιβλιοθήκη μας. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στους αλλοδαπούς φοιτητές (μεταπτυχιακούς κυρίως) και υποψήφιους διδάκτορες που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη μας και προέρχονται από όλες τις ορθόδοξες χώρες του κόσμου αλλά κυρίως της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου, παράδοση που μετράει ήδη πολλές δεκαετίες και έχει αυξανόμενο ρυθμό, και αυτό γιατί είναι μια Βιβλιοθήκη που το υλικό της είναι πολύτιμο για τους μελετητές.

 

Βιβλία: 132.800 τεκμήρια
Περιοδικά: 495 τίτλοι περιοδικών. Πλήρης κατάλογος περιοδικών εκδόσεων
Λοιπό Υλικό: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή παλαιών και σπάνιων Βιβλίων