Βιβλιογραφικές βάσεις Θεολογίας

1. Logos. Κορυφαίο λογισμικό Βιβλικών Σπουδών με στήριξη από online πλατφόρμα υλικού.

 2. BibleWorks. Λογισμικό Βιβλικών Σπουδών με στήριξη από online πλατφόρμα υλικού.  

 3. Thesaurus Linguae Grecae. Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12000 Ελληνικών Κειμένων και  3700 Ελλήνων συγγραφέων, χρονολογούμενα από τον Όμηρο εως το 1453 μ.Χ.

 4.  Patrologia Graeca. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της ηλεκτρονικής έκδοσης των 161 τόμων της πρώτης έκδοσης του Patrologia Cursus Completus, Series Graeca του Jacques-Paul Migne, που αποτελεί συλλογή πατερικών κειμένων στην ελληνική. Περιλαμβάνονται κείμενα των Πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας καθώς και των Χριστιανών της δύσης που έγραψαν πριν την εξάπλωση της λατινικής στο Δυτικό κόσμο τον 3ο αι. μ.Χ.  

Ο πλήρης κατάλογος βρίσκεται στην κατηγορία  Μάθετε πως.