ΕΠΕΙΓΟΝ - Ενδεχόμενα προσωρινά προβλήματα σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΒΚΠ

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκτάκτων εργασιών συντήρησης στη δικτυακή υποδομή του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών, σήμερα Τετάρτη 10/4/2024 και για το χρονικό διάστημα από 15.00 έως 16.00, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινά προβλήματα σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΒΚΠ και ειδικότερα αφορούν στην Πέργαμο, στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών (e-Pub), στα sites της ΒΚΠ και των Βιβλιoθηκών των Σχολών, καθώς και στο Helpdesk.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας.