Ωράρια και στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής

  • Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Κ. 15771
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 5781-82, (+30) 210 727 5822, (+30) 210 727 5728
  • FAX:(+30) 210 7275804
  • Ωράριο:Δευτέρα - Πέμπτη: 08.00πμ - 18.00μμ, Παρασκευή 08.00πμ-16.00μμ.μμ
  • Email:theologiki(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,book,archive

Ωράρια: